აგვისტო 23, 2021

დირექტორი

საკონტაქტო ინფორმაცია:

ljavakhishvili@idj.ge
lado.javakhishvili@gmail.com

ლადო ჯავახიშვილი ორგანიზაციას ხელმძღვანელობს 2021 წლის დეკემბრიდან
განათლება

2016 – 2019 საჯარო მმართველობის მაგისტრი
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი/Universität Siegen

2014 – 2016 სამართლის მაგისტრი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

2010 – 2014 სამართლის ბაკალავრი
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

სამუშაო გამოცდილება

12.2021 – დღემდე – დირექტორი,
ააიპ „დემოკრატიისა და მართლმსაჯულების ინსტიტუტი“

11.2021 – დღემდე – დამოუკიდებელი კონსულტანტი,
World Vision International, ბავშვის უფლებათა მუდმივმოქმედი საპარლამენტო საბჭოს ექსპერტი

01.2020 – 11.2021 – უფროსის მოადგილე,
დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

12.2018 – 01.2020 – დირექტორი, დანაშაულის პრევენციის ცენტრი
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

01.2017 – 12.2018 – განრიდებისა და მედიაციის სამმართველოს უფროსი
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი

01.2014 – 01.2017 – განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მენეჯერი
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი

06.2013 – 01.2014 – პროექტების მენეჯერის ასისტენტი
დანაშაულის პრევენციის ცენტრი

10.2012 – 01.2013 – სასამრთლო პრაქტიკის მკვლევარი
იუსტიციის სამინისტრო

აკადემიური საქმიანობა

01.2014 – 11.2021 მოწვეული ტრენერი/ლექტორი იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

09.2014 – 08.2019 – მოწვეული ლექტორი (დანაშაულის პრევენციის კლინიკის ხელმძღვანელი)
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

ნაშრომები

დანაშაულის პრევენციისა და პრობაციის საფუძვლები (პრაქტიკული სახელმძღვანელო სპეციალისტებისა და პროფესიული სწავლებისათვის)
ლადო ჯავახიშვილი, მორის შალიკაშვილი, რანდელ ბაროუზი, დენილ კლარკი, სალომე ნამიჭეიშვილი და სხვა.
თბილისი, 2021

აღდგენითი მართლმსაჯულების სახელმძღვანელო
ივო ერცენი, ჯანა ჯავახიშვილი, ლადო ჯავახიშვილი
თბილისი, ლუვენი, 2019

არასრულწლოვანთა დანაშაულის პრევენცია საქართველოში, საერთაშორისო პრაქტიკა და განვითარების პერსპექტივა საქართველოში
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2019

სისხლის სამართლის მედიაცია, როგორც აღდგენითი მართლმსაჯულების პროგრამა არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
თბილისი, 2016

განრიდებისა და მედიაციის პროგრამის მიმოხილვა
წელიწდეული 2016, დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის ეროვნული ცენტრი
თბილისი, 2015

მედიაცია სისხლის სამართალში
ივო ერცენი, ჯანა ჯავახიშვილი, ლადო ჯავახიშვილი
თბილისი, ლუვენი, 2015

ჯილდოები

სპეციალური ჯილდო არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაში განსაკუთრებით წარმატებული საქმიანობისათვის
– 2017, საქართველოს იუსტივიის მინისტრი, EU4Justice

საკვალიფიკაციო გამოცდები

ადვოკატთა საკვალიფიკაციო გამოცდა, საერთო სპეციალიზაცია

უცხო ენები

ინგლისური, რუსული

Top